Fonduri nerambursabile

Firmele IMM care au fost afectate de pandemie prin scaderea cifrei de afaceri pot solicita fonduri nerambursabile de pana la 1.000.000 euro pentru investitii in activitatii productive .

Fonduri nerambursabile vrancea

Beneficiarii sunt IMM-urile din România active în sectoarele eligibile menţionate mai jos:
– Clasa C – Industria Prelucrătoare (fără codurile 11 fabricare băuturi, 12 fabricare tutun și 254 fabricarea armamentului și muniției);
– Clasa F – Construcții;
– Clasa G – Comerț cu ridicata și cu amănuntul; Repararea autovehiculelor și motocicletelor;
– Clasa H – Transport și depozitare;
– Clasa I – Hoteluri și restaurante;
– Clasa M – Activități profesionale, științifice și tehnice;
– Clasa N – Activități de servicii administrative și de activități de servicii suport;
– Clasa P– Învățământ;
– Clasa Q – Sănătate și asistență socială;
– Clasa R – Activități de spectacole, culturale și recreative;
– Clasa S – Alte activități de servicii.

Cheltuieli eligibile:
– Dotări ( (utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale cu si fara montaj, dotări) (15/54) – se cuprind cheltuielile pentru achiziţionarea utilajelor şi echipamentelor tehnologice, precum şi a celor incluse în instalaţiile funcţionale, inclusiv cheltuielile aferente montajului utilajelor tehnologice şi al utilajelor incluse în instalaţiile funcţionale, inclusiv reţelele aferente necesare funcţionării acestora:
• Cheltuieli cu achiziţionarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe, respectiv care se regăsesc în Subgrupa 2.1. „Echipamente tehnologice (mașini, utilaje și instalații de lucru)”, Subgrupa 2.2. „Aparate și instalatii de masurare, control și reglare”, Clasa 2.3.6. ”Utilaje şi instalaţii de transportat şi ridicat” sau Grupa 3 „Mobilier, aparatura birotica, sisteme de protecție a valorilor umane și materiale și alte active corporale” din Hotărârea Guvernului nr. 2139/ 2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, cu modificările şi completările ulterioare și care se încadrează în limita valorică aferentă mijloacelor fixe, stabilită prin reglementările legale în vigoare la data depunerii cererii de finanțare.
• Cheltuieli cu achiziţionarea de mijloace de transport electrice sau hibride (autoturisme, autobuze, microbuze, elevatoare, încărcătoare, autoutilitare și autovehicule cu destinație specială, cu excepția tuturor vehiculelor simbol G conform Ordinului MLPTL nr. 211/2003 pentru aprobarea Reglementărilor privind condițiile tehnice pe care trebuie să le îndeplinească vehiculele rutiere în vederea admiterii în circulație pe drumurile publice din România – RNTR 2 cu modificările și completările ulterioare).
• Cheltuieli cu achiziţionarea de instalaţii/ echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile/ alternative de energie pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare.
– Active necorporale (15/55) sau 22/76)– se cuprind cheltuieli cu achiziționarea de brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi şi active similare.
– Cheltuieli cu activitățile obligatorii de publicitate și informare aferente proiectului (8/16) – sunt eligibile în conformitate cu prevederile contractului de finanţare, în limita a 5. 000 lei fără TVA. Cheltuielile cu activități de marketing și promovare nu sunt eligibile.

Te ajutam noi cu acces la finantare.

Garantam calitate si seriozitate prin experti accesare fonduri nerambursabile.